FANDOM


Úgy érzem, hogy mivel kezdenek meggyűlni a kékvérűek az oldalon és a legtöbb játékos, még diplomatával sincs tisztában azzal, hogy miként kell egy uralkodóval, vagy nemessel bánni, így itt áttekintést kaptok minderről és a családokról is és, hogy kinek mi a rangja.

Birodalmak

 • Shi’ar Impérium – császárság
 • Kree Sztelláris Birodalom – császárság
 • Skrull Birodalom – császárság
 • Asgard és a többi világa (Midgard kivéve) – királyság
 • Örök Birodalom: (Aktuálisan királyság, de a következő uralkodótól kezdve császárság lesz)
 • - Atlantisz és Lemúria – királyság mindkettő egy közös uralkodóval
 • - Embertelen Birodalom – királyság


Monarchia

Az ENSZ ülésre összehozott világkép alapján a Föld többi országa, ahol még monarchia van:

 • Japán – császárság
 • Wakanda – királyság
 • Latveria – Diktatórikus államforma ("Enforced Monarchy")
 • Arab-emírségek – mint manapság is, királyság, szultánság, sahság, stb.
 • Nagy Britannia – alkotmányos monarchia
 • Európa többi királysága, hercegsége – ugyanaz, mint napjainkban
 • Vatikán – teokratikus monarchia


És egyebek, amik úgymond ide sorolhatóak még:

 • Avalon – királyság
 • Olimposz – úgymond királyság

Uralkodói címek és rangok

Itt főleg az európai címeket írom csak le és a leghasználatosabbakat, mert a képregényekben is ezeket használták a kitalált birodalmakban is, a legmagasabbtól haladok lefelé: (Ha mindent leírnék, akkor még 10 év múlva is a listát szerkesztgetném)

 • Császár – császárnő (egyes helyeken: sahinsah, cár, majestor/majestrix (shi’ar), cézár, stb. néven) / Emperor – Empress
 • Nagykirály – nagykirálynő (padisah, fáraó, stb. (főleg közel- és távol keleten volthasználatos) / High King – High Queen
 • Király – királynő (egyes helyeken: sah, szultán, rex, malik, stb.) / King – Queen
 • Alkirály – alkirálynő / Viceroy – Vicereine (ők az anyaországtól távol eső kolóniák urai/úrnői)
 • Nagyherceg – nagyhercegnő (fejedelem, vajda, fejedelemasszony) / Grand Duke/Grand Prince – Grand Duchess/Grand Princess
 • Főherceg – főhercegnő (leginkább csak Ausztriában volt használatos) / Archduke – Archduchess
 • Választófejedelem – választófejedelemnő / (Prince) Elector – Electress
 • (Királyi) Herceg – (királyi) hercegnő / Prince – princess (ők szigorúan csak a királyi családok tagjai, azért van a nevük előtt a királyi jelző)
 • Herceg – hercegnő / Duke – Duchess (a főnemesi hercegi rangok, akik még nem királyi családok tagjai)
 • Márki/őrgróf – márkinő/őrgrófnő / Marquess/Margrave – Marchioness/Margravine
 • Gróf – grófnő / Earl/Count – Countess
 • Várgróf/vikomt – Várgrófnő/vikomtnő / Viscount – Viscountess
 • Báró – bárónő / baron – baroness
 • Baronet – baronetnő / baronet – baronetess (igazából ez is lovag/lovagnő csak épp a mezei lovagnál, vitéznél magasabb rangon)
 • Lovag – dáma / knight – dame
 • Nemes – nemesasszony / Esquire/Gentleman (udvaroncok, fegyverhordozó, ők azok, akik éppen csak a pórnép felett állnak)

Rangok megszólításai

Itt is magyarul és angolul is

 • A női nemeseket minden esetben Lady jelzővel kell illetni, a férfiakat pedig Lord-dal. Brit és egyéb helyeken az alacsonyabb rendeket, azaz nem főnemeseket Sir jelzővel illetik.
 • A császárok, császárnők megszólítása: „Ő császári felsége!” – His/Her Imperial Majesty
 • A császári családok egyéb tagjait: „Őméltósága!”, vagy „Császári őméltósága!” – His/Her Imperial Highness
 • A Shi’ar impériumban vagy az előbb látottak, vagy a császárnőt: „Majestrix”, a császárt „Majestor” megszólítással, és ennyi elég is az ő esetükben.
 • Azokban az esetekben, ha valaki császár(nő) és király(nő) is egy személyben, mint aminek jelenleg Lord Unspoken és Lady Nephthys tartják magukat, abban az esetben a megszólítás: „Ő császári és királyi felsége!” – His/Her Imperial and Royal Highness
 • A királyok, királynők megszólítása: „Őfelsége!” „Ő királyi fensége!” – His/Her Majesty vagy His/Her Royal Majesty
 • A királyi családok egyéb tagjai: „Őméltósága!”, vagy „Királyi őméltósága!” – His/Her Highness vagy His/Her Royal Highness
 • Főleg az angol udvarban volt szokás, de szerintem bárhol megállja a helyét, a többi herceg és hercegnő megszólítása (akik szigorúan nem tartoznak a királyi családba):
 • „Kegyelmességed!” – His/Her Grace, Your Grace
 • „Nagyúr”, „Őméltósága!” (nőknek) – His Lordship, Her Ladyship, Your Lordship, és Your Ladyship.
 • A kisebb rangon levőknek meg a rang és név szokás még.


A feljebb olvasható megszólítások csak az első találkozásra vonatkoznak (persze egy adott napon), a későbbi megszólítások már a következők és megengedettek az etikett szerint:
A királyi/császári család tagjait a következő képen lehet a fent olvashatók után hívni:

 • Király, császár, hercegek – Lord (név), Lady (Név), felség (mindkét nem), úrnőm, nagyuram, királyom, királynőm, császárom, császárnőm, őméltósága (mindkét nem), asszonyom (madam a királynőkre, de ez csak a nemeseknek engedett, a pórnak nem)


Minden más nemest:

 • Főnemesek esetében: Kegyelmességed (mindkét nem), hölgyem, uram, nagyuram, Lady/Lord lehet itt is (a kree nemesi családoknál pedig szinte elvárt), illetve a rangokon, hogy báró, gróf stb., Vádló (kree rang esetében)

Etikett

Az etikett a legfontosabb kérdés, igazából a fő oka az egésznek ez, hogy megírtam, mivel ezzel nincsenek sokan tisztában. Nem lesz 40 oldalon át taglalva, hogy mit szabad tenni és mit nem, csak nagyvonalakban, hogy mindenki által átlátható legyen és támpontokat adjon, főleg azért, hogy ne legyen olyan helyzet, mint Drake esetében, akinek már lassan száműzetés jár az Attilani királyi udvarból a viselkedése miatt, pedig királyi testőr.

 • A nem nemeseknek minden nemes előtt meg kell hajolnia, a királyi vérűek előtt pedig le kell térdelniük nemtől függetlenül. Nem szólalhatnak meg és nem kelhetnek fel, amíg nem kapnak engedélyt arra, hogy ezt megtegyék, vagy nem kérdezték őket. Ezen szabály alól kivételnek mondhatóak a diplomaták (első bemutatkozáskor nekik is szükséges mindez) és az éppen szolgálatban levő katonák, tőlük a mély meghajlás is bőven elegendő. A meghajlás a nőknél értelemszerűen pukedlizéssel is jár, legyen rajtuk bármilyen ruha is.
 • Az uralkodó kézcsókot is elvárhat, ezen esetben a királyi pecséti gyűrűt kell az illetőnek megcsókolnia.
 • A nemesség tagjainak első bemutatkozáskor térdelés az illendő az adott udvari szokásoknak megfelelően, kézcsók az uralkodópárnak. Minden más alakalommal elegendőnek bizonyul a meghajlás és pukedli, de minden esetben, amikor az uralkodói család tagjait látja, bejelentik őket, vagy elkapja a tekintetüket.
 • A nemesség tagjai egymással is az etikett szerint érintkeznek, meghajlás, rangokon és egyebeken való megszólítás.
 • Ez a királyi család tagjaira is vonatkozik, egymás között is megadják a tiszteletet egymásnak, még az uralkodópárok is hajbókolnak, pukedliznek a másik előtt nyilvánosan. Ha egyedül vannak a belsőséges kapcsolatuktól függ, hogy ott mennyire tartják be az etikett szabályait. De nyilvánosság előtt ők sem fogják egymást a keresztnevükön hívni, csak a rangjukon, a család többi részére is igaz ez.
 • Az udvarhölgyek és szolgálók általában megszólalhatnak uruk, úrnőjük jelenlétében, ha nem mások előtt vannak, de a tiszteletadás akkor is folyamatosan kötelező, ahogyan ez a nemességtől, pórtól, katonáktól, diplomatáktól is elvárható.
 • Királyi pár, vagy nemesség bevonulásakor egy helységben minden zene, és beszélgetés abbamarad és csak akkor folytatódhat, és akkor állhat fel a meghajlásból a megjelent társaság, ha arra az uralkodói pár valamelyik tagja engedélyt ad.
 • Apokalipszis udvarában, és az egyiptomi alapú helyen a fáraót, és az isteni származású személyeket úgy kell illetni, hogy letérdelsz a földre és megcsókolod az uralkodó előtt, ezzel jelezve, hogy elismered istennek, és isteni származásúnak.


Ezen szabályok megsértése mindig következményt von maga után, udvartól és uralkodóktól függően a szóbeli megrováson át a börtöntől a kivégzésig bármi előfordulhat. Így nem árt, ha valaki ilyen körökbe szeretne tartozni, vesz részt az informálódik a helyi udvar szokásairól.

Uralkodói családok tagjai és a nemesség, rangokkal

Shi’ar Impérium

Az Impériumban császárság van, a korábbi uralkodó Lilandra Neramani császárnő (Majestrix) volt, aki Chandilar elestekor vesztette életét. Őt a két testvére követte a trónon:

 • Cal’syee Neramani császárnő, a Shi’ar Impérum Majestrix-e
 • D’Ken Neramani császár, a Shi’ar Impérum Majestor-a

Mivel a testvérpár nem tudott megegyezni, hogy melyikkőjüké is legyen a tényleges hatalom, polgárháborús helyzetbe sodorták a birodalmat a csatározásaikkal.
További nemesség, a császári család többi részéből és a többi nemesi családból (nevük nem ismert) áll, és itt is a legtöbben a saját bolygójukat kormányozzák és szép szóval élve a császári család hűbéresei.


Kree Sztelláris Birodalom

A korábbi vezető, a Legfelsőbb Intelligencia halála után az embertelenek elűzött uralkodója ragadta magához a Birodalom vezetését és így a birodalom ténylegesen császársággá alakult.


A császári család

 • Lord Unspoken (A „Megnevezethetlen”) – a Kree Sztelláris Birodalom császára és az Embertelenek királya
 • Lady Nephthys Botagon – a Kree Sztelláris Birodalom császárnője és az Embertelenek királynője
 • - Gyermekeik:
 • ( - - Lord Blackagar Boltagon – Attilan és az Embertelenek trónörököse, halott, csak a Barokk alatt élt)
 • - - Lord Huran – a Kree Sztelláris Birodalom hercege (örökbefogadott gyermek)
 • - - Lord Huri – a Kree Sztelláris Birodalom hercegnője (örökbefogadott gyermek)
 • Lady Pherenike McKenzie-Boltagon – Új-Attilan, az Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, Új-Attilan Védelmezője, A Kree Sztelláris Birodalom hercegnője és trónörökös nője


A további nemesség

A nemességet Unspoken kivételesen megtartotta és nem irtotta ki őket, mint annak idején Attilan-on a barokk során. A nemesi házak továbbra is megtarthatták a rangjukat és vagyonukat, akárcsak az általuk kormányzott bolygókat, de folyamatos jelentéssel tartoznak a császáruk felé.
Jelenleg csak kevés nemes nevét ismerjük, a legismertebbek:

 • Lord Ronan Hala-ról, a Legfőbb Vádló
 • Lady Ta-Lenn Kree-Lar-ról, a Galaxis Védelmezőinél dolgozó egy tudós
 • Fiyero-ház (főleg kereskedelemmel és politikával foglalkoznak)

És tudjuk, hogy a báró a képregényekben is szerepelt, mint rang. Noha a Vádló minősül a legnagyobb rangnak, hiszen ők irányítanak mindent az uralkodó parancsára, de a többi nemesi cím is előfordul. Bár az uralkodói rangok most az embertelenek kezében vannak. (egyébként senkiében)


Skrull birodalom

Itt is császárság van, csak úgy, mint a másik két birodalomban.

 • Veranke – a Skrull birodalom császárnője

A császári család többi tagjának kilétét nem ismerni. A nemesség többi része pedig hasonló bolygókormányzókból áll, mint a másik két esetben. A hűbéresi lánc ebben az esetben is mérvadó és az működik.


Örök Birodalom

A helyzet itt talán a legbonyolultabb, ugyanis 3 királyság is beletartozik a birodalomba. És nem minden részen vonatkoznak rájuk ugyanazok a dolgok. Így itt három részre kell, hogy szedjem az egészet.


A közös uralkodói család; a McKenzie-Boltagon dinasztia/ház

 • Lord Lyron McKenzie – Az Örök Birodalmak (Atlantisz és Lemúria) királya, Attilan ura, az Embertelenek királyi hercege, az Óceánok és tengerek ura (királya), az Örök Birodalmak Legfőbb hadvezére, a Mckenzie és a McKenzie-Boltagon ház feje és ura
 • Lady Melissa Boltagon – Attilan úrnője, az Embertelenek királynője, az Örök Birodalmak (Atlantisz és Lemúria) királynéja, az Óceánok és tengerek úrnője (királynője), a Boltagon és a McKenzie-Boltagon ház úrnője
 • - Gyermekeik:
 • - - Lord Namor McKenzie – Atlantisz és Lemúria hercege (csak Lyron részéről családtag)
 • - - Lady Doria McKenzie-Boltagon – Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, az Örök Birodalom trónörökös nője és leendő császárnője (mindkét Doria-ra igaz)
 • Lady Pherenike McKenzie-Boltagon – Új-Attilan, Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, Új-Attilan Védelmezője, A Kree Sztelláris Birodalom hercegnője és trónörökös nője

A család többi része még nem született meg, a jövőbelieket meg nem írtam le.


Az Embertelen királyi család; a Boltagon ház

 • Lady Melissa Boltagon – Attilan úrnője, az Embertelenek királynője, az Örök Birodalmak (Atlantisz és Lemúria) királynéja, az Óceánok és tengerek úrnője (királynője), a Boltagon és a McKenzie-Boltagon ház úrnője
 • - Gyermekei:
 • - - Lady Doria McKenzie-Boltagon – Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, az Örök Birodalom trónörökös nője és leendő császárnője (mindkét Doria-ra igaz)
 • Lady Pherenike McKenzie-Boltagon – Új-Attilan, Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, Új-Attilan Védelmezője, A Kree Sztelláris Birodalom herecgnője és trónörökös nője
 • Lord Unspoken (A „Megnevezethetlen”) – a Kree Sztelláris Birodalom császára (az embertelenek között már nincs és nem is lehet rangja a száműzetése miatt)
 • Lady Nephthys Botagon – a Kree Sztelláris Birodalom császárnője és az Embertelnek hercegnője
 • Lord Gorgon Boltagon – Attilan és az Embertelenek hercege, Attilan védelmezője, az Embertelen elit, a királyi testőrség és az embertelen haderő parancsnoka; a királynő bátyja
 • Lockjaw – a királyi család transzportere

A család többi része még nem szerepelt és nem ismert, így nem írtam le őket.


Az Atlantiszi és Lemúr királyi család; a McKenzie ház/dinasztia

 • Lord Lyron McKenzie – Az Örök Birodalmak (Atlantisz és Lemúria) királya, Attilan ura, az Embertelenek királyi hercege, az Óceánok és tengerek ura (királya), az Örök Birodalmak Legfőbb hadvezére, a Mckenzie és a McKenzie-Boltagon ház feje és ura
 • - Gyermekei:
 • - - Lord Namor McKenzie – Atlantisz és Lemúria hercege (csak Lyron részéről családtag)
 • - - Lady Doria McKenzie-Boltagon – Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, az Örök Birodalom trónörökös nője és leendő császárnője (mindkét Doria-ra igaz)
 • Lady Pherenike McKenzie-Boltagon – Új-Attilan, Embertelnek, Atlantisz és Lemúria hercegnője, Új-Attilan Védelmezője, A Kree Sztelláris Birodalom hercegnője és trónörökös nője

A család többi része még nem szerepelt és nem ismert, így nem írtam le őket.


A nemesség többi része

Attilan-on a nemesség összesen 13 családból áll, ebből 12 alkotja a Genetika Tanácsot, a házak fejei vannak a Tanácsban, a 13. család pedig az uralkodói ház, amit az utóbbi pár száz évben a Boltagon-ház jelent.
Az Atlantiszi és Lemúr nemesség tagjainak jelentős része a papságban találhatóak, vagy magas beosztásban. Itt is leginkább a hűbéri lánc az, ami működik, és a királyi udvar pedig Atlantisz fővárosában található.

Igazából itt Unspoken és Nephthys révén be lehetne írni, hogy a Kree rangok szerint hova is sorolandók, de mivel egyelőre nem az Attilaniak uralják a Kree birodalmat és nem ismerik el Unspoken és felesége uralmát, így ezeket a rangokat nem soroltam fel itt.


A Kilenc világ (Midgard kivéve)

Itt talán viszonylag egyszerű dolgunk van, ugyanis Asgard, Jotunheim, Helheim és Niflheim felett Odin és/vagy Loki vérvonala uralkodik. Itt nem veszem külön, hanem csak egy listát teszek és ott a végén látszik, hogy ki minek az uralkodója, hercege, istene, istennője stb, ezek hosszúak lesznek.

 • Thor Odinson – Asgard és az istenek királya
 • Lady Sif – Asgard és az istenek királynője, a Valkűrök királynője
 • Fenrir Lokison – A farkasok királya, Asgard, Jotunheim, Helheim és Niflheim hercege
 • Thena Thordottir – A farkasok királynője, Asgard hercegnője, Jotunheim, Helheim és Niflheim hercegnéje
 • Einar Thorson – Asgard trónörököse, Jotunheim hercege, Midgard védelmezője, had- vihar- és halálisten
 • Thorhalla Lokidottir – Jotunheim királynője, Asgard, Helheim és Niflheim hercegnője, a tüzek, a cselszövés és a káosz istennője, a hazugságok és a csalás úrnője
 • Karnilla – Norn királynője
 • Alflyse – Svartalfheim és a sötét elfek királynője
 • Malekith – Svartalfheim és a sötét elfek elűzött királya
 • Jörmungand – a világkígyó, A farkasok királya, Asgard, Jotunheim, Helheim és Niflheim hercege
 • Hela – Asgard és Jotunheim hercegnője, Helheim és Niflheim királynője, a Holtak és a Halál istennője
 • Hreiðmarr – Nidavellir és a törpék királya
 • Njörd – a vánok ura, Vanaheim királya
 • Heimdall – Asgard királynőjének bátyja, a Bifrost őrzője
 • Balder, Tyr, Vidar és Hermod Odinson – Asgard hercegei, Balder napisten, Tyr hadisten, Vidar az erő istene és Hermod az istenek hírnöke


Még folytatódhatna, de ennyi is bőven elég belőlük. További nemesi családok, itt elég sok van, révén istenszármazékokról beszélünk. Így erre is előfordulnak, többek között az általam megírt Hyrrokkin család is annak minősült, saját birtokokkal, udvartartással. A királyi udvarok a fővárosokban találhatóak itt is, de az egyes oldal képviselői a saját uruk/úrnőjük udvartartásában fordulnak meg leginkább annak ellenére, hogy most már nem olyan éles a határvonal a Loki és Thor hívek között.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.