X-men Reneszánsz-wiki
Advertisement

Vázlat a fegyveres erőkről.

A leírást készítette: Bürokrácia Kapitány

Amerikai fegyveres erők

Az amerikai fegyveres erők alatt öt, egymástól elkülönülő fegyveres szervet értünk. Ezek mindegyike saját „miniszterrel” és „minisztériummal”, költségvetéssel és hadvezetéssel rendelkezik. Tevékenységüket globális szinten a pentagonban hangolják össze.

A tiszthelyetteseknek és a zászlósoknak elég középszintű oktatásban részt venni, majd a hadseregen belül továbbképzések után nevezhetik ki őket. Ha valaki azonban rendelkezik diplomával, nem kap automatikusan tiszti kinevezést. Mindenképpen szüksége van tiszti továbbképzésre. Van azonban arra lehetőség, hogy valaki tiszti iskolában tanuljon. Középfokú oktatásként ez Tiszthelyettesi kezdő rendfokozatot jelent, felsőoktatási intézményben pedig Tiszti fokozatot.

A leírások egyszerűsítettek és nem terjednek ki minden részletre. Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a karakteralkotáshoz és átláthatóbbá tegyék a hierarchiát ha a karakterek a fegyveres erők egy tagjával találkoznak.

A fegyveres szervek rendfokozati megnevezések mellett, lent megtalálható a különböző „egységek” megnevezése és nagysága is.

Hadsereg

A szárazföldi erők találhatóak meg a Hadsereg (Army) égisze alatt. Ez elsősorban klasszikus gyalogságot, könnyű és nehéz páncélosokat jelent. Emellett a tüzérség is ezen fegyvernem soraiban kapott helyet. A régi lovas hadosztályok alakultak át páncélosokká. Emellett meglepő, de a Hadsereg soraiban fellelhető ejtőernyős hadosztály is.


Hadosztályok és ezredek

A közel félmilliós Hadsereg jelenleg 10 hadosztályból és 4 önálló ezredből áll.

 • Első Páncélos Hadosztály – Tankok, könnyű páncélos járművek, könnyű gyalogság és légi járművek
 • Első Lovas Hadosztály – Páncélos és légi járművek
 • Első Gyalogsági Hadosztály – Páncélosokkal támogatott könnyű gyalogság és légi járművek
 • Második Gyalogsági Hadosztály – Páncélosokkal támogatott gyalogság és könnyű páncélos járművek
 • Harmadik Gyalogsági Hadosztály – Páncélosokkal támogatott könnyű gyalogság és légi járművek
 • Negyedik Gyalogsági Hadosztály – Páncélosokkal támogatott könnyű gyalogság.
 • Tizedik Hegyi Hadosztály – Könnyű gyalogosok és légi járművek
 • Huszonötödik Gyalogsági Hadosztály – Könnyű páncélosokkal megtámogatott gyalogság és egy ejtőernyős egység
 • Nyolcvankettedik Légideszant Hadosztály – Ejtőernyős gyalogság és légi járművek
 • Százegyedik Légideszant Hadosztály -  Ejtőernyős gyalogság és légi járművek
 • Második Lovas Ezred – Könnyű páncélosokkal támogatott felderítők, tüzérség és utászok
 • Harmadik Lovas Ezred - Könnyű páncélosokkal támogatott felderítők, tüzérség és utászok
 • Tizenegyedik Páncélozott Lovas Ezred – Gépesített gyalogság és páncélosok, támogató egységek
 • Hetvenötödik Ranger Ezred – Különleges feladatokra képzett ezred


Katonai egységek felépítése

A katonai egységek a következő módon épülnek fel (nem említve a kiszolgálókat)

 • 2 katona egy tűzpár – a rangidős a parancsnok vagy Őrvezető, Tizedes, Szakaszvezető
 • 4 katona egy tűzcsoport – Szakaszvezető vagy Őrmester a parancsnok
 • 8 - 13 katona egy raj – Szakaszvezető, Őrmester vagy Törzsőrmester a parancsnok
 • 26 – 55 katona egy szakasz – Kivételes esetekben Zászlós, de főszabály szerint Hadnagy vagy Főhadnagy a parancsnok
 • 80-225 katona egy század – Százados vagy Őrnagy a parancsnok
 • 300 – 1300 katona egy zászlóalj – Alezredes a parancsnok
 • 1500 – 3000 katona egy ezred – Ezredes a parancsnok
 • 3000 – 5000 katona egy dandár – Dandártábornok a parancsnok
 • 10000 – 30000 katona egy hadosztály – Vezérőrnagy a parancsnok


Hierarchia

Tehát a következő a rendfokozati hierarchia:

 1. Közlegény
 1. Őrvezető (Tisztes)
 1. Tizedes (Tisztes)
 1. Szakaszvezető (Tisztes)
 1. Őrmester (Tiszthelyettes)
 1. Törzsőrmester (Tiszthelyettes)
 1. Főtörzsőrmester (Tiszthelyettes)
 1. Zászlós
 1. Hadnagy (Tiszt)
 1. Főhadnagy (Tiszt)
 1. Százados (Tiszt)
 1. Őrnagy (Főtiszt)
 1. Alezredes (Főtiszt)
 1. Ezredes (Főtiszt)
 1. Dandártábornok (Tábornok)
 1. Vezérőrnagy (Tábornok)

Tengerészgyalogság

A Tengerészethez tartozó, gyors reagálású, vegyes hadtest. Közel kétszázezer fős állománnyal rendelkezik, amely 3 hadosztályból áll (Első, Második és Harmadik). Ezek gyakorlatilag lefedik a három Expedíciós erőt. Ütőképességük a tengerészet hathatós támogatásából, a gyors mozgósítási lehetőségükből ered.

Rendfokozati hierarchiája és egység felépítése megegyezik a hadseregével. Az ezredek fő támogatója a tengerészet, de rendelkeznek könnyű és nehéz páncélosokkal, valamint légi egységekkel.


Légierő

Az amerikai hadsereg légi szállításáról és támogatásáról gondoskodó fegyvernem. A valamivel több mint háromszázezer fős állományának nagy része földi és légi kiszolgáló személyzet, ezen kívül kétszázezer civilt is foglalkoztatnak. Körülbelül 5500 légi egység, közel 70 szatellit és fél ezer interkontinentális rakéta alkotja az arzenálját. Fegyveres alakulatainak nagy része „speciális egység”, amelyek azonban „nem harcoló” egységnek számítanak. Ezek feladatai többek között: objektumőrzés, mentés, landolózóna megjelölés. Kisebb számban pilóták.
A légierő szorosan együttműködik a NASA több projektjében repülés és űrrepülés terén. A légierő a többitől eltérő rendfokozati megnevezéseket használ. Ugyanakkor a hierarchia azonos számú lépcsőből áll és megfeleltethetőek egymásnak. Ezért, a játék egyszerűsítése miatt a hadseregét használjuk. Tiszti rendfokozat kell ahhoz, hogy valaki pilóta vagy másodpilóta lehessen.


Haditengerészet

Az Egyesült Államok Haditengerészete közel háromszázezer főt számláló állománnyal, majdnem 300 hajóval és több mint 3500 légi egységgel rendelkezik. Ez a föld legnagyobb flottája, amelynek elsődleges küldetése a XXI. századtól az tengerek és óceánok békéjének megőrzése és a kereskedelmi utak védelme (jah, és amerika érdekvédelme).
Kapitány vagy Parancsnok azok a rendfokozatok, amelyek elérését követően egy hajó parancsnokságát is megkaphatja a tengerész. A Haditengerészet légi járműveinek pilótaengedélyét továbbra is csak tisztek kaphatják meg és itt is a Hadnagy a pilótaiskolát elvégző tengerészek kezdő rendfokozata. A hajózó személyzet mellett, tengerészgyalogosok is szolgálnak a hadihajókon.


Rendfokozati hierarchia

( /-jelek között látható a hadseregben azonos értékű rendfokozat)

 1. Matróz /Közlegény/
 2. Tizedes (Tisztes) /Tizedes/
 3. Altiszt (Tiszthelyettes) /Őrmester/
 4. Zászlós (Tiszt) /Hadnagy/
 5. Alhadnagy (Tiszt) /Főhadnagy/
 6. Hadnagy (Tiszt) /Százados/
 7. Vezénylő Hadnagy (Főtiszt) /Őrnagy/
 8. Parancsnok (Főtiszt) /Alezredes/
 9. Kapitány (Főtiszt) /Ezredes/
 10. Sorhajókapitány (Tábornok) /Dandártábornok/
 11. Altengernagy (Tábornok) /Vezérőrnagy/

Partiőrség

Az ötödik és legkisebb fegyvernem. A közel ötvenezer fős hivatásos és civil állománya, kétszáz partvidéki hajója, több mint 1500 kisméretű hajója és közel kétszáz légi járműve teszi alkalmassá az Egyesült Államok partvidékének őrzésére. Gyakorlatilag a vízi határőrzést látják el. Rendfokozati beosztásuk megegyezik a tengerészetével. Ők a Nemzetbiztonsági tárca alá tartoznak.

Advertisement