X-men Reneszánsz-wiki
Advertisement

Az Embertelenekről általánosságban

Az Embertelen faj gondolata réges-régen évmilliókkal ezelőtt alakult ki a Kree-Skrull háborúk elején, amikor a Földet és a rajta élő primitív lényeket felfedezték a Kree-k és eljöttek a bolygóra. Kree tudósok a magasan fejlett technológiával tenyésztették ki az ősemberekből úgy, hogy a Cro-Magoni ember DNS-ébe az Örökkévalók DNS-sét keverték. Egy olyan faj született meg több, mint 25.000 évvel ezelőtt ezáltal, akik képesek túlélni a Terrigen Ködöt, de mindezeken felül még képességeket is képes ebből szerezni. Ez a faj lett az Embertelenek, akiket a Kree-k a Skrullok ellen akarták bevetni. A céljuk az volt, hogy egy igen erős katonai fajt hozzanak létre ezekből a primitív lényekből. A kísérletek sikeresek voltak, azonban mégis félretették a szándékaikat, amikor látták, hogy milyen különleges képességeik alakultak ki az Emberteleneknek. A tesztalanyok azonban saját társadalmat alapítottak és elhatárolódtak az emberektől és igen fejlett technológiát hoztak létre és használtak. Ekkoriban jöttek rá kísérletek során, hogy képesek a Terrigen Ködből igen erős képességekre szert tenni, azonban ennek a ködnek a használata igen erős és súlyos genetikai elváltozást és sérüléseket is okozott. Ennek következménye képen gépeket és programokat készítettek a Köd felhasználására és próbálták a súlyos károkat kiküszöbölni. Ezen felül az Embertelenek több száz évig is képesek elélni és nem csak olyan kevés ideig, mint annak a fajnak, amiből kifejlesztették őket.
Több ezer éve egy hatalmas várost építettek Tibetben a saját technológiájukkal, Attilan-t, és ez lett a fővárosuk, ahol az Embertelen faj felett a királyuk és királynőjük uralkodott. Nem nagyon vegyültek a többi fajjal és az Embertelenek uralkodói családja is igazából szinte csak a saját fajtájukon belül házasodott, de előfordultak „félrelépések” is. Az Embertelenek társadalmában és kultúrájában érdekes megfigyelni a társadalmi rétegződést. A hitük engedélyezi azt, hogy mind külön egyéniségek legyenek, és mégis egyfajta merev megkötés is van. Ezt genetikai és szellemi fejlődésre használják fel és mindenkinek kiszabják, hogy mi lesz a feladata azok után, hogy a Terrigen Ködben átalakult és új képességeire szert tett. Nincs olyan Embertelen, aki ezt meg tudná, vagy meg merné változtatni. A képességeik nem nagyon tudnak növekedni vagy fejlődni, igaz ha Terrigen kristályokat használnak erősödhetnek, de ugyanúgy függők lehetnek ettől, mintha az ember drogokat használna. Illetve újra bemehetnek a Terrigen Ködbe, de nagy valószínűséggel azt már nem élik túl.
Évszázadokkal ezelőtt Attilan otthagyta Tibetet és az Atlanti-óceán mélyére költözött, ahol az Embertelenek igen jó kapcsolatot ápoltak az Atlantisziakkal, mind kereskedelmi, mind diplomáciai szinten. Velük jóban voltak, hiszen ugyanazon az élőhelyen osztoztak, azonban az emberiséggel nem ápoltak jó kapcsolatot. Az Embertelenek utolsó uralkodója maga Unspoken volt, akit a költözés előtt lemondattak, majd pedig otthagyták őt Tibetben elköltözött a város. Unspoken mind a mai napig még Tibetben tartózkodik és ő nem vállalta azt, mint a többiek, hogy lehibernálják őket a várossal együtt mintegy száz évvel ezelőtt egy váratlan dolog következtében... Azóta az Embertelenek faja és Attilan is hosszú álmát alussza nem messze New York városától azon a részen, ahol Loki köde már nem olyan erőteljes.

Társadalom

(olyan részek, ami a fenti leírásban nem szerepelnek)
Kicsivel több mint 100 ezer Embertelen él jelenleg Attilan-on, néhány – pár ezer fő – Embertelen a Tejútrendszer, illetve az Androméda-galaxisban. Ők azok, akiket annak idején a kree-k magukkal vittek, az ő leszármazottaik élnek még a Kree birodalomban, illetve az ő tagjaik találhatóak meg a Kék Körzetben is.
Attilan ébredése utáni egy éves intervallumban az Attilan-i Embertelenek néhány tagja a Kék Körzetbe ment dolgozni, diplomáciai kapcsolatokat ápolni, és egyéb területen dolgozni. Így ők Kree és Shi’ar segítséggel eljuthatnak a kozmikus kalandokra is.


Az uralkodói család

Az a JK, aki az Embertelen karaktert csinál, az az uralkodó családból kerülhet ki, ha elfogdjuk a pályázatát, így eszerint készüljenek ezek a karakterek. Mivel a család olyan szerteágazó és sok tagja van, így nem kell szülőket és rokoni kapcsolatokat leírni, úgyis mindenki rokona mindenkinek.

A Boltagon család az Embertelenek uralkodói családja. Az államforma ebből értetődően királyság, király és királynő uralkodik a nép felett a Genetikai Tanács pedig amolyan szenátusi feladatokat látnak el. A család tagjai általában magas rangú vezetők, a Királyi Testőrség tagjai között is megtalálhatóak Boltagon-ok.

A Boltagon család ismert tagjai

 • Melissa Boltagon – királynő
 • Gorgon Boltagon – Attilan Védelmezője, a Királyi Testőrség és az Inhuman haderő vezetője
 • Nephthys Boltagon – művész/diplomata, Melissa és Gorgon másod-unokatestvére, a királynő riválisa
 • Unspoken – Az előző uralkodó, amikor megőrült a Genetikai Tanács lemondatta, majd Tibetbe száműzték (azt hitte magáról, hogy ő maga a Terrigen köd és a túlzott hatalomvágya elvette az ép eszét)
 • Lockjaw – a hatalmas testű buldog, akit a királyi család használ szállítóeszközként
 • (Alecto – Gorgon lánya, valahol Attilan lakossága között él, még csak a Boltagon nevet sem kapta meg az apja után, így igazából nem is sorolandó ide, csak említés szinten)


A további lakosság

Az egyszerű játékos karakterek ide sorolhatóak. Három fő csoportba tartoznak az itteniek, ahova valaki bekerül a Terrigen köd hatása után igen nehéz kitörni, amolyan kasztrendszerszerűen épül fel. Vannak a tudósok, művészek és harcosok. Mindenki, aki belekerül valamelyikbe, az életét valószínűleg abban a rétegben fogja letölteni. Illetve vannak azok a személyek, akik egyikbe sem tartoznak, az ilyenek, akik nem voltak kitéve a Terrigen köd hatásának. És vannak még az alul fejlett csak munkára alkalmas lények, az Alfa primitívek (ők soha sem esnek át a Terrigen köd "kezelésen"), ők látják el a városban az összes többi feladatot, gyárakban dolgoznak, élelmet termelnek stb. Ők végzik ezeken felül a piszkos munkát, ilyeneket tart Unspoken is magánál Tibetben. És vannak robotok is a városban, amik dolgoznak úgyszintén gyárakban és a városban magában is fizikai munkáknál.
15 évesen mindenkinek joga van arra, hogy a Terrigen ködbe belépve új képességekre tegyen szert és ezek után dől el, hogy melyik rétegbe is fog tartozni és egyből beosztják oda.

Bővítés: A társadalomhoz annyi megjegyzés lenne, hogy tulajdonképpen, akárcsak az Atlantiszi fajnál az Emberteleneknél is birodalom vezetése leginkább a Római birodalomhoz hasonlítható. Noha minden esetben király/királynő van a trónon, de mellette, vagy vele karöltve a hatalmat túlképp a Genetikai Tanács tartja a kezében, mintha csak egyfajta szenátus lennének.


Ismert csoportok

Embertelen elit (belső elit testőrség)

A kilenc fős elit királyi testőrség, vagyis annak a belső köre, akik egyben a királyi család védelmét hivatottak ellátni, illetve rendfenntartónak, vagy hadseregben is bevethetőek.
Név szerint is ismert tagja Gorgon, Lockjaw, Alaris (a képeken vörös hajjal), Dorhun, Kaliban – ő a majomnak kinéző a képeken).


Genetikai tanács

A Genetikai Tanács lényegében amolyan Szenátusi feladatokat lát el az Embertelen birodalomban. Ők felügyelik a Terrigen-ködös kezeléseket, ők döntik el, hogy ki eshet át rajta, ők osztják be a fiatal emberteleneket a képességeik szerint, hogy hova is fognak tartozni az életük hátralevő részében – harcos, tudós, művész. A politikába is van beleszólásuk, akárcsak a birodalom ügyeibe. Ők maguk választják ki a trónörököst az uralkodóval közösen és megvétózhatják annak a döntését. Igaz ez akár minden más ügyben is, így az aktuális uralkodó szinte mindent megoszt velük.
Randac ideje után az Embertelenek kormánya 12 főre csökkent, ők lettek a Genetikai Tanács, akik jelentős jogalkotási, igazságszolgáltatási és végrehajtó hatalommal bírtak. Minden tanácstag más nemesi családból származott és a tagokat a többi tanácstag választotta meg. A Genetikai Tanács tagsága élethosszig szólt (hacsak az adott tag nem követett el valamilyen bűnt az állam ellen és nem száműzték). Így tehát gyakorlatilag csak akkor van üresedés itt, ha valamelyik tag meghalt. A Tanács választja meg az egyik tagját a saját vezetőjüknek és ők döntenek arról is, hogy ki lesz az Embertelenek uralkodója. Időnként ez a két poszt egy személy kezében van, de előfordulhat, hogy nem. Jelenleg nem, mert egy Boltagon az uralkodó és a tanács tagjai között az aktuális királyi család ezért nem képviselteti magát. Az uralkodók általában halálukig uralkodnak, de a Tanács minden tagjának beleegyezése kell, ha valakit le akarnak mondatni korábban. Igaz királyság az államforma, de nem követik a szigorúan a patriarchális vagy matriarchális normákat, noha a népszerű uralkodók után gyakran a fiaik, vagy lányaik közül kerül ki a következő uralkodó is. A királyi család elnevezést mindig az aktuális hatalom levő család kapja meg.
Attilan-on most már évszázadok óta a Boltagon család viseli ezt a címet és élvezik a Genetikai Tanács teljes bizalmát. Jelenlegi néven ismert tagok a tizenkettőből

 • Arcadius – Embertlen kancellár a Genetikai Tanács vezetője, akinek a képessége, hogy a szobrokat képes életre kelteni, mozgásra bírni.
 • Cynas – női tagja a tanácsnak
 • Furgal
 • Kitang
 • Porcal
 • Sapphiras - női tagja a tanácsnak
 • Targon


Királyi testőrség

A testőrség minden tagja ide sorolható, akiknek nem csak királyi család védelme a feladatuk, hanem minden más vendégé is, akárcsak az ő feladatuk a palota védelmezése is. Ennek a tagja Drake K'oar is.


Lakóhely

1.jpg
2-embertelen.jpg

Néhány évszázaddal ezelőttig Attilan Tibet-ben volt megtalálható, utána költözött át az Atlanti-óceán mélységeibe, egy évvel ezelőtt a város újraébredése után Attilan felemelkedett a felszín fölé és nem sokkal New York-tól lebeg az óceán felszíne felett.


Életkor

Az Embertelenek Terrigen köd nélkül 150 év az átlagéletkor, de a képességüknek megfelelően ez akár több száz évig is képesek erre, hála a magasan fejlett orvostudományuknak és a származásuknak. Ez láthatóan jócskán több, mint az az életkor, mint az embereké, pedig tőlük származnak.

Képességek

A képességeiket a Terrigen-ködből szerzik, de a képességnélküli embertelen is rendelkezik a kree fajnemesítésnek hála már előnyökkel az emberekkel szemben. Szuperhumán erővel (363 kg felemelése), emberfeletti reflexekkel (reakció idővel), gyorsasággal és kitartással rendelkeznek. Ezek mind az emberi olimpikonok feletti képességgek.
Azonban mivel a legtöbb embertelen hozzá van szokva, hogy baktérium- és szennyezésmentes környezetbe él (Attilan), így az immunrendszerük igen gyenge és igen hamar betegszenek meg a lég- és vízszennyezés miatt, ha ennek ki vannak téve.

Technológia

Az Embertelenek technológiája a Kree-ktől származik, így jócskán meghaladja az emberit. Évszázadokkal, de talán évezredekkel előzi meg mindazt. Hiszen logikusan nézve az Embertelenek már évezredekkel ezelőtt létrehozták Attilan-t a repülő városukat, amiben mind a mai napig élnek. Minden technológiai ágban, orvostudományban, biológiában, sokkal fejlettebbek az embereknél.

Diplomácia

Az Embertelenek az évezredek során folyamatos diplomáciai kapcsolatban voltak különböző fajokkal, kikkel jobb, kikkel kevéssé jó kapcsolatokat ápolnak.

Asgard

Asgarddal nem állnak az Embertelenek diplomáciai kapcsolatban.

Atlantisziak

Az Atlantisziakkal szoros szövetségben állnak évszázadok óta. Igen jó viszonyt ápolnak, ami kereskedelemben és tényleges szövetségben merül ki egymással. Mindez annak is köszönhető, hogy Melissa és Lyron király igen jó barátok. A két nép teljes harmóniában él egymás mellett az óceán mélyén és mindenben segítik egymást. Azóta a két uralkodó házassága miatt a két faj egyesült és egy közös birodalomban élnek tovább.

Emberiség

Soha sem ápoltak jó viszonyt az emberekkel és mutánsokkal az Embertelenek. Az emberiség mindig is túl sok mindent akart, követelelt a náluk jóval fejlettebb fajtól. Mindezen viszonyban a közelmúltban Attilan-ra látogatott csapat //lásd: Rejtett város kaland// viselkedése, hozzáállása sem javított, csak rontott. Noha Jet Li Tao-nak hála rövid időre szövetséget kötött a két faj egymással, de a viszonyuk ettől függetlenül nem javult. Az Embertelenek ezen eset után is távolságtartóak és még mindig bizonytalanok az emberiséggel.

Kree-k

A város ébredése óta eltelt egy év alatt az Embertelenek felvették a kapcsolatot a Kék Körzettel és így az őket létrehozó fajjal is. Az egy év alatt ismét szövetséget kötöttek egymással és ennek a kapcsolatnak köszönhetően több Embertelen is a Holdra ment, hogy ott dolgozzon. A Kék körzet pusztulása után a kree-k egy kolóniát hoztak létre Attilan-on, ahova egy új városrészt csatoltak.

Shi’ar-ok

Mivel a Shi’ar-ok is előfordulnak a Kék Körzetben, így az Embertelenek velük is szövetséget kötöttek. A Kék körzet pusztulása után a kree-k egy kolóniát hoztak létre Attilan-on, ahova egy új városrészt csatoltak és a shi'arok is örömmel vannak ott látva továbbra is.

Skrullok

Nem vették fel újra a kapcsolatot ezzel a fajjal.

Kreditek

Ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk is, mint az emberekre és mutánsokra, azonban az Embertelen karakterek nem költhetnek kreditet a képességük javítására, fejlesztésére. Ugyanis ezt még mindig csak a Terrigen Köddel tudják megtenni, de a képesség javításnál az ő esetükben az is fenn áll, hogy a második átalakulásnál belehalnak ebbe, ha nem is, akkor is teljesen függővé válnak a Terrigen kristályok felé.


Játéktechnikailag

Kasztok

A kasztok azért igen jelentősek, mert amelyikbe életed elején belekerülsz az erőidnek hála, abban fogod az életed hátralevő részét eltölteni. 15 éves korodban derül ki, hogy melyikbe is kerülsz, amit addig tanultál, ami addig voltál lehet, hogy teljes mértékben az ellentéte leszel és nem vitatkozhatsz ellene, csak el kell fogadnod és beletörődnöd.

 • Tudósok: A tudósok, akik a feltalálásért felelősek, mindazért, hogy újabb és újabb dolgokat dolgozzanak ki és fedezzenek fel a túlélés és a továbbfejlődés érdekében.
 • Művészek: Akármennyire furcsa lehet a jólét és a szórakozás igen fontos, így a művészek is megbecsült tagjai a társadalomnak.
 • Katonák: A feladatuk egyértelmű, megvédeni Attilan-t és az Embertelenek népét az ellenségeiktől.

Terrigen Ködről és hatásairól/veszélyeiről

A Terrigen kristályokat igen nehéz felhasználni bármire is, összesen csak három faj tudja ezeket gőzzé alakítani, azaz magává a Köddé. Ez a Köd az Emberteleneket leszámítva minden más fajra halálos. Ők azonban rájöttek, hogy ezt a Ködöt fel tudják használni, nemcsak hogy túlélik ennek a hatásait, de még képesek erőkre szert tenni. Ez egyfajta mutációnak is nevezhető, minden Embertelen 15 éves korában bemegy egy gépbe, amit elárasztanak Terrigen köddel és ez átváltoztatja őket azzá, amik ténylegesen. A Köd hatására fizikai elváltozások is jelentkezhetnek és mindenképp képességgel jön ki a bement illető a Ködből. Szárnyaid nőhetnek, sellővé válhatsz, ténylegesen állattá külső tekintetben. Képességek pedig szerteágazóak, igazából bármilyen előfordulhat, tudatbefolyásoláson, hatalmas fizikai erőn, gyógyításon keresztül bármilyen lehetséges. Olyan külsőt és erőt kap az Embertelen, ami tényleg őt jelképezi. Miután kijött a gépből következik az, hogy a frissen szerzett képességeik alapján beosztják őket a három kasztba. Ezen képességeket gyakorolniuk kell, de már úgy jönnek ki a Ködből, hogy tudatában vannak, hogy mivé váltak és használni is tudják, csak rutinra van szükségük ezek után.
Mindez remekül hangzik, de hátulütője is van a Terrigen Ködnek. Egyesek ugyanis vágyják a hatalmat továbbra is és a Ködtől függővé válhatnak az Embertelenek. Ilyenkor mindent megtesznek, hogy kristályhoz, vagy magához a Ködhöz jussanak, ami igen veszélyes. Minden Embertelen tisztában van vele, hogy egy második „kezelés” a Ködben teljes fokú függőséghez vezethet, noha a képesség fejlődik és további fizikai elváltozások is létrejönnek, de nagy esély van arra, hogy az alany belehal ebbe. Olyan pedig nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki megpróbálja a harmadik „kezelést”, mert abba garantáltan belehal a személy.

Alfa primitívek (Alpha Primitives)

Az alfa primitívek az Embertelenek által genetikusan kitenyésztett rabszolgafaj, az egyetlen céljuk az, hogy szolgálják az Emberteleket. Körübelül négyezer évvel ezelőtt tenyésztették ki őket, mivel az Embertelen népesség mindig is túlságosan alacsony volt, ezért Avadar – egy genetikus – meggyőzte a Genetikai Tanácsot, hogy engedélyezzenek egy genetikai úton létrehozott here faj elkészítését, amik Attilan alsóvárosában és a gyárakban dolgozhatnának megkönnyítve az Embertelenek életét és munkásságát. A Tanács végül is belement ebbe és a létrehozott faj az alfa primitívek lett. Az intelligenciájuk igen alacsony, azonban fizikai erejük nagy körübelül 500 kg súlyt képesek felemelni. Herék, így szaporodni nem képesek, pusztán klónozással hozzák őket létre és tartják fenn állandóan a létszámukat.
Először csak 500 db alfa primitív készült el Avadar tervei alapján, mivel tökéletes rabszolga fajnak voltak mondhatóak, és el is kezdték a munkát Attilan feldolgozóiparában, vízvezetékeket építettek, vízelvezetést oldották meg, az élelmiszer-feldolgozás és így tovább fokozatosan tűntek fel mindenfelé. Napi 18 órát dolgoztak folyamatosan és 6 órát aludtak, mivel nem volt szükségük semmilyen kikapcsolódásra sem szabadidőre. Az Embertelen és emberi nyelvet megértették olyan hat-hét éves gyermek szintjén. A becsült életkoruk pedig negyvenkét év volt, mivel az alfa primitívek aszexuális lények, így szaporodni sem tudnak, csak klónozás révén, ennek köszönhető, hogy az összes ma élő tagnak a genetikai kódja teljesen megegyezik. A megteremtésük óta eltelt évezredek óta az alfa primitívek panaszkodás nélkül végezték a munkájukat, időnként azonban néhány Embertelen illegális kísérleteket végzett el rajtuk teljesen titokban, időnként előfordult, hogy ennek hála egy-egy alany önálló tudatot kapott, de mindeddig még semmilyen komoly gond nem lett belőle.

Adatok

 • Kormány: nincs, rabszolga faj
 • Technológia: Képesek használni az Embertelen technológiát, de nem képesek előállítani azt
 • Kulturális vonások: Engedelmesek, de egyszerűek. Egyszerre csak egy dologgal foglalkoznak
 • Képviselők: - (még soha sem fordult elő, hogy panaszkodtak volna az uralkodónál vagy a Genetikai tanácsnál)
 • Előfordulási helyük: A Földön összesen két helyen fordulnak elő, az egyik értelemszerűen Attilan, az Embertelen birodalom középpontja, a másik pedig Tibet, ahova az egykori őrült király Unspoken távozott és vitt magával alfa primitíveket is.

Kiegészítés

Annak köszönhetően, hogy kree és shi’ar személyek is érkeztek igen nagy számmal Attilan-ra, az Embertelenek birodalmába és, hogy a korábban Kree Birodalom alá tartozó Embertelenek is a Földiek alá tartoznak mostantól, az Embertelenek is vásárolhatnak fegyvereket, páncélokat, mert ennek hatására ez is igen elterjedt lett a városban.
Egyetlen „megkötés van” ezekre, hogy high-tech fegyverek, páncélok ezek, hiszen minden a városban előforduló faj sokkal modernebb technológiát használ, mint az emberek, így a fegyvereik lézer fegyverek és a páncélok is ehhez igazodnak.

Ezek mellett Attilan elhagyta New York közvetlen szomszédságát és Atlantisz fővárosa felé repült, ahol a tengerre ereszkedett és egy frissen felépült átjáróval csatlakozott Atlantiszhoz. Ezen tettel a két birodalom egyesült, amit Lady Melissa Boltagon, Attilan királynőjének és Lyron McKenzie, Atlantisz királyának közelgő házassága koronáz majd meg.

Advertisement